Táto podlaha tvorí jednotný povrch s jasne definovanými hranami.